Objetius

*Difondre el nostre compromís personal i professional

*Dignificar la nostre feina pública i professionalment

*Millorar les condicions laborals dels tècnics, dins de l’àmbit de competència de les organitzacions sindicals

*Promoure la investigació, l’estudi i la formació, establint un lloc de trobada comú pel diàleg

*Col·laborar amb tots els individus i col·lectius involucrats en el rigging

*Gestionar, desenvolupar i protegir els drets econòmics i morals de tots els riggers en els seus àmbits d’actuació

*Assessorar als socis sobre els seus drets econòmics

*Crear i realitzar activitats socials i assistencials per ajudar als socis de més edat i també als socis més desafavorits

*Oferir als seus associats assistència jurídica i fiscal gratuïta en la gestió dels seus drets de propietat intel·lectual

*Organitzar i celebrar jornades, cursos, tallers y seminaris de formació i activitats de reivindicació dels drets i interessos dels socis.

*Honestedat , eficàcia, transparència i compromís com a pilars bàsics de la gestió del sindicat SDR