Portada

Qui Som?

SDR Sindicato de Riggers és una organització professional d’àmbit estatal que va ser constituida al any 2017. Es troba degudament inscrita al registre d’associacions del Ministeri de L’Interior.

SDR és la única organització professional amb extensió nacional , el camp d’actuació de la qual és el rigging en espectacles i esdeveniments, actualment al Espanya.

Agrupem a més de 40 professionals en el sector del rigging.